ยินดีต้อนรับเข้าสู่

Chulalongkorn Neurology Residency Training

สถานที่ สาขาประสาทวิทยา ชั้น 7 โซน C
ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาประสาทวิทยาประจำปี พ.ศ.2564
(รอบที่ 1)