คลินิกความจำ | Neurocognitive Unit
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
www.chulancu.com

คลินิกความจำ | Neurocognitive Unit

สาขาวิชาประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Division of Neurology, Department of Medicine, King Chulalongkorn Memory Hospital, The Thai Red Cross Society

ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

คลินิกความจำ เป็นคลินิกที่มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบประสาท โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำและภาวะสมองเสื่อม

ความรู้เพื่อประชาชน

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของสมองสำหรับทั้งผู้ป่วยและบุคคลปกติ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7 โซนซี
สาขาวิชาประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทร 02-256-4000 ต่อ 80723, 80731
Email: chulamemoryclinic@gmail.com

ติดต่อรักษา

คลินิกความจำ เปิดให้บริการ
ณ อาคาร ภปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– วันจันทร์ 13.00 – 15.00 น.
– วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.
– วันพุธ 8.00 – 12.00 น.