คลินิกความจำ | Neurocognitive Unit
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
www.chulancu.com

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์

Professional Team

Professional Team

profkammant-2-400x277

ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์​ พันธุมจินดา

Professor Emeritus Kammant Phanthumchinda, MD

ประสาทแพทย์/ที่ปรึกษา
 • M.D. Chulalongkorn University
 • Diploma in Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University
 • M.Sc. (Clinical Epidemiology) McMaster University, Canada
yuttachai-likitjaroen-md.-1-400x400

อ.ดร.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

Dr. Yuttachai Likitjaroen, MD

ประสาทแพทย์/หัวหน้าหน่วยงาน
 • M.D. Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma in Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University
 • M.Sc. Chulalongkorn University
 • Diploma in Thai Board of Stroke and Neurosonology, Chulalongkorn University
 • Dr.Med. University of Rostock, Germany
ajgig-225x225

อ.ดร.นพ.ชัยภัทร์ ชุณหรัศมิ์

Dr. Chaipat Chunharas, MD

ประสาทแพทย์

 • M.D. Chulalongkorn University
 • Diploma in Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University
 • Ph.D. (Experimental Psychology) University of California San Deigo, USA
ajpim-4-400x400

อ.พญ.อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล

Lecturer Anthipa Chokesuwattanaskul, MD

ประสาทแพทย์

 • M.D. Chulalongkorn University
 • Diploma in Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University
29196995-707786446276910-2164552140092080128-o-332x230

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข

Lecturer Sekh Thanprasertsuk, MD

ประสาทแพทย์

 • M.D. Chulalongkorn University
 • Certificate, Acute Stroke Research – Fellowship Program The J.Philip Kistler Stroke Research Center, Massachusetts General Hospital, Boston, USA
 • Diploma in Thai Board of Neurology, Chulalongkorn University
dsc-1276-352x528

นายยุทธชัย ศรุติเกรียงไกร

Yuthachai Sarutikriangkri, BSc

นักจิตวิทยาคลินิก

 • B.Sc. (Psychology) Kasetsart University